Resursointi

Optimoi projektien ja töiden resursointi

Aikatauluta ja resursoi työt ja projektit helposti. Näet yhdellä silmäyksellä asiantuntijoiden työkuorman ja jaat työt oikeille osaajille. Visma Severan ja ValueFramen resursointi-työkaluilla varmistat optimaalisen käyttöasteen ja tasaisen työkuorman.

Resurssienhallinta asiantuntijaorganisaatioille

Suunnittele projektit ja seuraa henkilöstön työkuormaa ja projektien etenemistä.

Resursoi työntekijät projekteille

Perusta projekti ja resursoi sille henkilöt helposti. Gantt-kaavion avulla on helppo hahmottaa projektin eteneminen, projektissa mukana olevat työntekijät ja heidän kuormituksensa.

Pysy aikataulussa ja budjetissa

Seuraa projektien ja asiantuntijoiden tuottavuus-, käyttö- ja laskutusasteita. Voit myös luoda ja seurata omia tunnuslukuja.

Selkeä kuva työkuormasta

Sekä projektipäälliköllä että asiantuntijalla on selkeä kuva tiimin kuormituksesta ja käynnissä olevista projekteista. Kohdennat asiantuntijoiden aikaa tehokkaasti ja realistisesti eri projekteille.

Ennakoi tarvittavia resursseja jo myyntivaiheessa

Voit varata resurssit jo myyntiprosessin aikana. Näin arvioit realistisemmin projektin aikataulua sekä ennakoit tilanteet, joissa tarvitaan lisää työntekijöitä tai kumppaneita palvelun tuottamiseen.

Monipuoliset ominaisuudet

Helppo ja visuaalinen resursointi

Selkeä kuva projekteista ja siitä, kuinka asiantuntijoiden työaika käytetään tehokkaasti tulevien viikkojen aikana.

GANTT

Resursointi esitetään GANTT-kaaviona. Näin hahmotat helposti projektin kokonaiskuvan.

Ennusteet ja KPI-luvut

Luo omat KPI-luvut, joiden avulla tiedät, etenevätkö projektit suunnitelmien mukaisesti, ja reagoit poikkeamiin ajoissa.

Päivittyvä suunnitelma

Kun muokkaat projektin aloitus- ja päättymispäivämäärää, myös osaprojektin sekä resursointien tiedot päivittyvät.

Asiantuntijoiden resursointi

Voit tehdä resursoinnin joko tunteina tai prosentteina. Asiantuntijat on mahdollista sitoa tietylle aikajaksolle ja vaiheelle.

Joustavuutta projektityöhön

Vastaa helpommin yllättäviin muutoksiin ja pidä projektit varmemmin aikataulussa.

Henkilökohtaiset työpöydät

Näet käynnissä olevat projektisi ja suunnitellun kuormituksen, jolloin voit puuttua poikkeamiin ajoissa.

Haluatko tietää lisää asiantuntijayritysten resurssienhallinnasta?