Asiakastiedot, tarjoukset ja myyntiputki

CRM ja myynninohjaus

CRM-työkalulla seuraat myynnin etenemistä myyntiputken eri vaiheissa ja ennustat tulevaa myyntiä, laskutusta sekä resurssien tarvetta. Hallitset asiakkuudet ensikontaktista laskutukseen vaivatta yhdessä järjestelmässä.

CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä - myyntiputki

Myynninohjaus

Johda myyntiä, hallitse asiakkaita ja tee tulosten seurannasta helppoa

Tarjoa myyjälle työkalu, jolla hän voi suunnitella ja seurata omaa työtään vaivatta. Aktiviteettien, valmiiden hinnastojen, tarjoustyökalun ja automatisoidun laskutuksen avulla jokapäiväinen työ sujuu jouhevasti. Ennusteiden ja raporttien avulla johdat myynnin kaikkia vaiheita ja voit kohdistaa myynnin panokset palveluihin, joista saat korkeimman katteen.

Asiakkuudenhallinta

Hyvä asiakkuudenhallinta tuo paremman asiakaskokemuksen

Kun löydät kaiken olennaisen tiedon samasta paikasta, tiedät mitä asiakkaan kanssa on sovittu, miten projekti etenee ja miten häntä on laskutettu. CRM-järjestelmään koottujen asiakastietojen pohjalta vastaat asiakkaalle nopeasti ja tarkasti ilman aikaa vievää selvitystyötä. Yhteisestä järjestelmästä hyötyy niin myynti, asiakaspalvelu kuin laskutuskin.

Lue lisää asiakkuudenhallinnasta

CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä - mobiili

Visma Severa asiakaskokemuksia

Katso videolta kuinka CRM-järjestelmä on parantanut RD Velhon asiakastyytyväisyyttä

CRM-järjestelmän asiakaskokemuksia RD Velho

Myynnin CRM

CRM on myyjän päivittäinen työkalu

Suunnittele, hallitse ja ennusta omaa myyntityötäsi myyntisuppilon kaikissa vaiheissa. CRM-työkalun työpöydällä myyjän on helppo seurata kaikkia myynnin aktiviteetteja ja tarjouksia.

CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä - myyjän työkalu

Luo hinnastoja

Luo tarvitsemasi hinnastot palveluille, tuotteille sekä tuntilaskutusta varten ja linkitä ne asiakaskohtaisiin tietoihin. Hinnastot ovat aina oikein ja valmiina uusia tilauksia varten.

Aikatauluta

Aikatauluta puhelut, tapaamiset ja tehtävät kalenteriin. Järjestelmä muistuttaa sovituista yhteydenotoista ja kaikki yhteydenotot arkistoituvat automaattisesti asiakkaan historiatietoihin.

Hyödynnä historiatiedot

Hyödynnä aikaisempien projektien tietoja tarjouksissa ja projektisuunnitelmilla. Toteutuneiden katteiden, työmäärien, resursointien ja aikataulujen perusteella hinnoittelet myytävät projektit oikein.

Mittaa, ohjaa, hallitse

Hyödynnä myynnin mittareita, kuten myyntiennustetta, hitratea ja ajantasaista myyntitulosta. Valmiit ja itse räätälöitävät raportit ja ennusteet auttavat ohjaamaan myyntiä oikeaan suuntaan.

Myynnin putki ajan tasalla

Myyjän henkilökohtainen myyntisuppilo on helposti ja nopeasti päivitettävissä drag and drop -toiminnolla. Myyjä näkee yhdellä silmäyksellä oman työkuormansa ja johto on tiimin tilanteesta aina ajan tasalla.

Hallitse asiakasmassat

Segmentoi asiakkaat selkeisiin ryhmiin ja löydä kannattavimmat kohderyhmät. Hyödynnä asiakaslistoja myös uusien asiakkaiden hankinnassa ja kontaktoinnissa.

Raportit ja myynnin ennusteet

Ennusta tulevaa myyntiä,
laskutusta ja resurssien tarvetta

Seuraa myynnin ennustetta ja arvioi tulevien kuukausien laskutusta sekä henkilöresurssien tarvetta. Laskutus- ja kannattavuusraporttien avulla johdat myyntiäsi kannattavampiin palveluihin ja projekteihin.
Lue lisää raportoinnista

CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä - laskutus

CRM, joka kokoaa tärkeät asiakastiedot yhteen

Paranna asiakaskokemusta löytämällä tarvittava asiakastieto nopeasti yhdestä paikasta. Esimerkiksi asiakkaiden perustiedot, yhteyshenkilöt, asiakashistoria sekä aikaisemmat projektit laskutuksineen ovat helposti asiakaspalvelun, myynnin ja laskutuksen käytettävissä.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]