Resursointi

Optimoi projektien ja henkilöstön resursointi

Aikatauluta ja resursoi työt ja projektit helposti. Näet yhdellä silmäyksellä asiantuntijoiden työkuorman ja jaat työt oikeille osaajille. Visma Severan resursointi-työkaluilla varmistat optimaalisen käyttöasteen ja tasaisen työkuorman.

Resurssienhallinta asiantuntijaorganisaatioille

Suunnittele projektit, lisää henkilöt ja allokoi tunnit. Näet helposti kaikkien henkilöiden työkuorman ja reagoit muutoksiin nopeasti. Selkeä seuranta auttaa pitämään projektit ruodussa ja henkilöiden työkuorman läpinäkyvänä.

Resursoi työntekijät projekteille

Perusta projekti ja varaa sille henkilöt osaamisen mukaan. Voit resursoida vaihe- tai projektikohtaisesti. Gantt-kaavion avulla on helppo hahmottaa projektin eteneminen, projektissa mukana olevat työntekijät ja heidän kuormituksensa.

Pysy aikataulussa ja budjetissa

Seuraa reaaliajassa toteutuneiden tuntien suhdetta allokoituihin ja budjetoituihin tunteihin. Mittaa projektien ja asiantuntijoiden tuottavuus-, käyttö- ja laskutusasteita. Tiedät aina reaaliajassa faktatietoon perustuen, miten projektit etenevät.

Selkeä kuva työkuormasta

Johdolla, projektipäälliköllä sekä asiantuntijalla on selkeä kuva tiimin kuormituksesta ja käynnissä olevista projekteista. Kohdennat asiantuntijoiden aikaa tehokkaasti ja realistisesti eri projekteille. Sairastapauksissa näet helposti, ketkä ovat käytettävissä projektille korvaajiksi.

Allokoi resurssit helposti

Resursointi Visma Severassa on vaivatonta. Tarkasta ensin työntekijöiden kokonaiskuormitus ja sen jälkeen allokoi halutut asiantuntijat tulevalle projektille. Katso video!

Ennakoi tarvittavia resursseja jo myyntivaiheessa

Voit varata resurssit jo myyntiprosessin aikana. Näin arvioit realistisemmin projektin aikataulua sekä ennakoit tilanteet, joissa tarvitaan lisää työntekijöitä tai kumppaneita palvelun tuottamiseen. Myös projektiin kuuluvilla henkilöillä on ajoissa tieto, mitä projekteja on tuloillaan.

Monipuoliset ominaisuudet

Helppo ja visuaalinen resursointi

Jokaisella on selkeä kuva projekteista ja henkilöstön työkuormasta. Kokonaiskuvan avulla hahmotat, kuinka asiantuntijoiden työaika käytetään tehokkaasti tulevien viikkojen aikana.

GANTT

Resursointi esitetään GANTT-kaaviona. Näin hahmotat helposti projektin kokonaiskuvan ja suhteutat rinnakkaisten vaiheiden ja projektien aikataulua toisiinsa.

Ennusteet ja KPI-luvut

Luo omat KPI-luvut, joiden avulla tiedät, etenevätkö projektit suunnitelmien mukaisesti, ja reagoit poikkeamiin ajoissa.

Päivittyvä suunnitelma

Kun muokkaat projektin aloitus- ja päättymispäivämäärää, myös osaprojektin sekä resursointien tiedot päivittyvät.

Asiantuntijoiden resursointi

Voit resursoida asiantuntijat joko tunteina tai prosentteina. Asiantuntijat on mahdollista sitoa tietylle aikajaksolle ja vaiheelle.

Joustavuutta projektityöhön

Projektin aikaisiin muutoksiin reagointi on helpompaa, kun näet heti, keitä asiantuntijoita on saatavilla halutulla aikavälillä. Varmistat projektien laadun ja sovitun aikataulun.

Henkilökohtaiset työpöydät

Näet tärkeimmät projektitiedot suoraan sisäänkirjautuessasi. Jokainen työntekijä ja esimies voi kätevästi seurata projektinsa ja niiden etenemisen omalta työpöydältä.

Haluatko tietää lisää asiantuntijayritysten resurssienhallinnasta?