Projektien raportointi ja ennustaminen vaivattomasti reaaliajassa

Visma Severan kymmenien valmiiden raporttipohjien kautta johdat asiantuntija- tai projektiyritystäsi reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Hahmotat, mistä yrityksesi kannattavuus koostuu ja ohjaat myyntiä parasta tulosta tuottaviin kohteisiin.

Asiakkaat ja myynti

Tarkastele asiakaskohtaista laskutusta ja kannattavuutta sekä myynnin raportteja. Ennakoi myös resurssitarvetta sekä laskutusta myynnin ennusteiden avulla.

Projekti- ja työaikaraportit

Hahmota projektien aikataulut, myyntibudjettien toteumat sekä projektien kannattavuus milloin vain. Voit myös luoda omia avainlukuja tehokkuuden tarkastelemiseksi.

Liiketoimintaraportit

Tarkastele tärkeimpiä lukuja taloushallinnon ja johdon näkökulmasta kootuilla raporteilla. Raportit yhdistävät tiedot projektien hallinnasta sekä tuntien ja kulujen seurannasta laskutukseen saakka.

Raportointityökalu projektiliiketoiminnan tueksi

Visma Severassa näet liiketoimintasi tärkeimmät asiat havainnollisessa muodossa esimerkiksi graafisena, listaus- tai matriisiraporttina. Voit tarkastella tietoja esimerkiksi tiimien, resurssien, asiakkaiden, laskutusvolyymin tai kannattavuuden mukaan. Voit myös luoda omia kriteerejä tiedon pilkkomiseksi. Vertaile tietoja myös ajanjaksoittain: esimerkiksi toteutunutta laskutusta budjetoituun työmäärään.

 

Koko raportoinnin paletti käytössäsi

Mihin tahansa kokonaisuuteen haluatkin keskittyä, voit avata sen raportoinnin eri osioiden avulla. Analysoit sekä vertaat tietoja niin syvällisesti kuin haluat ja hahmotat olennaisimman myös suurista tietomääristä.

 

Kannattavuus

Tiedä, mikä projekti, palvelu tai asiakas kannattaa ja miksi. Voit tarkastella myös henkilöiden, tiimien tai kustannuspaikkojen kannattavuuden kehitystä.

Laskutus

Seuraa visuaalisesti laskutuksen toteumaa ja ennustetta. Ole ajan tasalla siitä, mitä projekteista on laskutettu ja mitä on laskutettavissa.

Tarjoukset

Ole aina perillä tarjouskannasta. Näet tarjoukset, niiden summat, statukset ja arvioidun hyväksymispäivän.

Ajanjaksotarkastelut

Tarkastele haluamiasi tietoja ajanjaksoittain. Valitse erittelytarkkuus ja tunnusluvut, joita haluat seurata.

Tapahtumat

Näe yksityiskohtainen listaus tehdyistä tunneista ja kuluista henkilöittäin, projekteittain tai osa-projekteittain.

Resursoinnit

Seuraa toimeksiantojen suunniteltuja työmääriä asiakkaittain, liiketoiminta-alueittain tai henkilöittäin.

Haluatko kuulla raportointiominaisuuksista tarkemmin?