DB Pro Servicesin tarjoama Power BI on Microsoftin laajasti käytössä oleva raportointityökalu, joka integroituu saumattomasti muihin Office 365 -tuotteisiin kuten Microsoft Teamsiin. DB Pro Servicesin Power BI -integraatioratkaisu mahdollistaa API-rajapinnan avulla Visma Severan datan automaattisen integroinnin ja visualisoinnin.

Ratkaisua voidaan käyttää suoraan Power BI -desktopista työasemassa tai se voidaan julkaista Power BI -palveluun ja jakaa se käyttäjille esim. Teamsin tai mobiilisovelluksen kautta. Lisäksi Power BI -sovellus voidaan helposti mukauttaa asiakkaan tarpeet huomioiden.

Power BI -sovellus hakee Severan rajapinnan kautta mm. seuraavat tiedot:

  • Asiakkaat
  • Projektit ja niiden vaiheet
  • Aktiviteetit
  • Tuntikirjaukset
  • Laskut
  • Myynnit ja niiden statukset
  • Työntekijät
  • Yritykset ja kustannuspaikat
  • Tuotteet
  • Resurssit ja resurssivaraukset

Power BI -sovellus sisältää ison joukon valmiiksi määritettyjä mittareita ja laskentoja. Uusi mittareita voidaan helposti lisätä asiakkaan tarpeet huomioiden. Oheisessa esimerkkiraportissa näkyy yksi keskeinen mittari, laskutusaste. Se perustuu tuntikirjauksiin, aktiviteetteihin sekä aika-dimensioon, johon on lisätty viralliset juhla/vapaapäivät.

Ohjeet integraation käyttöönottoon

Jotta rajapinnan käyttöönotto onnistuu, Visma Severassa tulee olla kytkettynä Visma Severan API- rajapinta. Mikäli teillä ei ole vielä API:a kytkettynä, saatte kytkettyä sen suoraan Severan laajennukset-osion kautta, ks. rajapinnan lisääminen käyttöön. Kun Visma Severa API on käytössä, voit luoda rajapinnan tarvitseman API-avaimen.

Power BI -sovelluksen käyttöönoton suorittaa DB Pro Servicesin konsultit yhdessä asiakkaan kanssa. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.