ValueFrame

Projektiliiketoiminnan monipuolinen raportointi

Toiminnanohjausjärjestelmän todellinen hyöty tulee esille, kun sinne syötetty tieto jalostetaan helposti ymmärrettäviksi ja monipuolisiksi liiketoimintaraporteiksi. ValueFrame tarjoaa yrityksen johdolle, projektipäälliköille ja työntekijöille raportit ja ennusteet, joiden avulla johdat liiketoiminnan oikeaan suuntaan!

Kannattavuusraportti

ValueFramen kannattavuusraportilta näet asiakkaiden, projektien, projektipäälliköiden sekä liiketoiminta-alueiden kannattavuuden. Raportointi tarjoaa hyödyllistä tietoa koko yritykselle, ja raporttinäkymät voidaan valita jokaiselle roolille sopiviksi. Esimerkiksi esimiehet voivat tarkastella alaistensa kannattavuutta asiakkaittain, projekteittain tai osaprojekteittain. Asiakasvastaavat taas näkevät omien asiakkuuksiensa ja projektipäälliköt omien projektiensa sekä osaprojektiensa kannattavuudet.

Myyntiennusteraportti

ValueFrame tukee tehokkaasti myynnin tekemistä monipuolisten myyntiennusteiden kautta. Myynti- eli laskutusennusteraportti näyttää yrityksen, asiakkaan tai osaprojektin toteutuneen ja suunnitellun laskutuksen. Raportti kertoo, kuinka toteutunut laskutus vastaa asetettuja tavoitteita sekä kuinka paljon kassavirtaa on tulevina kuukausina odotettavissa. Näet helposti, mitkä asiakkuuksista ja projekteista tuottavat parhaiten ja pääset laittamaan myynnin panokset oikeihin asioihin.

Henkilöstön kannattavuusraportti

ValueFramella voi seurata henkilöstön kannattavuutta työntekijäkohtaisesti. Raportti vertaa työntekijän laskutettavia työtunteja ja kiinteähintaisia myyntejä työntekijän omakustannushintaan. Raporttia voi tarkastella esimerkiksi ajanjaksoittain tai myyntikateperusteisesti. Jos työntekijän kannattavuus on laskussa, raportti auttaa löytämään syyn näyttämällä, johtuuko tämä esimerkiksi tietystä asiakkuudesta tai projektista.

Tapahtumaraportti

ValueFramen tapahtumaraportti listaa kirjatut tunnit ja matkalaskut yksityiskohtaisesti henkilöittäin, projekteittain sekä osaprojekteittain. Raportti tekee useiden tuntikirjausten muokkauksesta nopeaa. Työntekijä voi korjata kirjauksiaan ja esimies tarkastella alaistensa tunteja.

Tuntikirjausraportti

Tuntikirjausraportti näyttää työntekijän päivittäiset työtunnit. Se näyttää esimerkiksi tehtyjen työpäivien ja pidettyjen loma- tai sairaspäivien määrän palkanlaskentaa varten. Hakurajauksilla voidaan näyttää myös esimerkiksi vain vuosilomaa kerryttävät tai palkattomat kirjaukset.

Resursointien seurantaraportti

Resursointien seurantaraporttia käytetään projektien ja toimeksiantojen suunniteltujen työmäärien eli resursointien ja toteutumien seurantaan. Raporttien seurannan avulla kehityt ja opit jatkuvasti paremmaksi työn hallinnassa ja resursoinnissa. Projektipäällikkö voi seurata projektiensa resursointien pitävyyttä. Johto näkee resursointien ylityksistä, onko projekti myyty realistisilla työmääräarvioilla. Yksittäinen työntekijä taas voi tarkastella, onko hän tehnyt resursoitua enemmän tunteja.

Työaikaraportti

ValueFramen työaikaraportilta näet työntekijöiden kirjatut tunnit, kyseisen ajanjakson oletustyöajan, niiden erotuksen sekä työaikasaldon. Raportti helpottaa työntekijöiden saldokertymien seuraamista, ja näin tarvittavat toimenpiteet työaikalain, kirjanpidon sekä riskinhallinnan näkökulmasta on nopea tehdä.

Aktiviteettiraportti

Käytä ValueFramen aktiviteettiraporttia myynnin ja asiakassuhteen hoitotapahtumien seurantaan. Aktiviteettiraportilta näet esimerkiksi soitetut myyntipuhelut ja asiakaskäynnit. Aktiviteettien määrä esitetään henkilöittäin ja tapahtumalajeittain. Raportilta pystyt seuraamaan esimerkiksi kuinka monen kontaktoinnin ja tapaamisen jälkeen asiakas on hyväksynyt tarjouksen.