Asiakastoimialat

Jo yli 1500 asiantuntijayritystä luottaa Visma Severaan.

Visma Severa on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän toimialojensa erityistarpeiden mukaisiksi.

Mainos- ja viestintätoimistot

Päästä tiimit keskittymään olennaiseen ja hallinnoi projektit ketterästi kaikkine yllätyksineen. Visma Severaa käyttää jo yli 230 suomalaista mainos- ja viestintätoimistoa.

Mainos- ja viestintätoimistojen toiminnanohjaus

Tilitoimistot

Tilitoimistojen ykkösratkaisu toiminnanohjaukseen on toinen PSA-järjestelmämme, ValueFrame, jota käyttää jo yli 200 tilitoimistoa. Olemme kehittäneet järjestelmää yhdessä tilitoimistoasiakkaidemme kanssa jo vuodesta 2001. Luo alalle tyypilliset toistuvat tehtävät massana koko yritykselle tai henkilöille halutuin määrityksin. Laskuta työt sekä kertaluontoisesti että sopimuslaskutuksena niin paperisena kuin sähköisestikin.

Tilitoimistojen toiminnanohjaus

Insinööritoimistot

Jo yli 320 insinööritoimistoa käyttää Visma Severaa. Suunnittelutoimistoille tehdyllä ratkaisuillamme hallinnoit kaiken liiketoimintaasi liittyvän tiedon alkaen asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta aina laskutukseen ja raportointiin asti. Kirjaat tunnit sekä matka- ja kululaskut ja kohdistat ne projekteille vaivattomasti. Projektipäällikön työkalut kuten resursointi ja tehtäväkäsittely tuovat projektien ohjaukseen systemaattisuutta.

Insinööritoimistojen toiminnanohjaus

Arkkitehdit

Jo yli 120 arkkitehtitoimistoa käyttää Visma Severaa. Projektien laskutus on helppoa. Laskujen tiedot muodostuvat automaattisesti projektin tiedoista sekä projektille kirjatuista työtunneista. Näin tunteja ei jää vahingossa laskuttamatta, ja laskutusaste sekä kannattavuus paranevat. Laskut voi lähettää suoraan järjestelmästä sekä sähköisinä että paperisina.

Arkkitehtitoimistojen toiminnanohjaus

Konsultointi

Jo yli 280 konsultointialan yritystä käyttää Visma Severaa. Automatisoidun laskutusprosessin ansiosta laskuttaminen ei vaadi ylimääräisiä vaiheita. Samalla varmistetaan, että mitään ei jää laskuttamatta, kun laskutettavat tunnit tulevat suoraan projekteille kirjatuista töistä. Laskutus on myös mahdollista asettaa toistuvaksi. Laskut sekä niiden liitteet syntyvät napin painalluksella ja lähtevät niin sähköisenä kuin kirjeitse.

Konsultointialan yritysten toiminnanohjaus

IT ja ICT

Visma Severaa käyttää jo yli 190 suomalaista IT-alan yritystä. Rakentamalla omat roolikohtaiset työpöydät johdolle, myyjille ja asiantuntijoille saat jokaiselle työntekijälle omaa työntekoa parhaiten tukevan näkymän. Käyttöliittymä on helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavissa. Monipuolinen mobiilisovellus pitää järjestelmän mukana aina, kun sitä tarvitset.

IT- ja ICT-yritysten toiminnanohjausjärjestelmä

Projektitiimit

Järjestelmät soveltuvat myös organisaation yksittäiselle tiimille. Severa helpottaa esimerkiksi markkinointitiimin omien projektien ja tehtävien järjestelmällistä hallintaa. Seuraat, mihin tehtäviin kuluu toistuvasti paljon aikaa ja kuinka kuormittunut tiimi on. Delegoit tehtäviä helposti tiimin eri jäsenille. Projektitiedot ovat yhdessä paikassa, ja jokainen työntekijä voi itse seurata projektien etenemistä ja ohjata omaa tekemistään.

Projektinhallinta yksittäisille tiimeille

Muut projektiyritykset

Meillä on asiakkaita kymmeniltä eri toimialoilta. Kaikkia yhdistää tarve kirjata työtunnit tai suoritteet helpommin, laskuttaa tarkemmin ja nopeammin sekä saavuttaa parempi kokonaiskuva operatiivisesta liiketoiminnasta.

Asiantuntijayritysten projektinhallinta

Haluatko keskustella Severan soveltuvuudesta oman toimialasi erityispiirteisiin? Autamme mielellämme.