Visma Severa

Projektien raportointi ja ennustaminen

Severa auttaa monipuolisesti asiantuntijaliiketoiminnan ennustamisessa. Kun tiedot myynnistä laskutukseen on yhdessä paikassa, saat kerättyä kattavasti tietoa ennustamista ja raportointia varten. Saat selkeästi näkyville niin myynnin, resursointien kuin taloudenkin ennusteet.

Projektin ennustaminen Visma Severa

Projektin raportointi - kannattavuus

Myynnin ennustaminen

Visma Severassa näet ajantasaiset myyntiraportit selkeinä graafeina. Myynnin ennuste perustuu myyntitöiden todennäköiseen voittoprosenttiin. Prosentti voi olla keskiarvo myyntiputken vaiheella tai myyjän omakohtainen arvio kaupan toteutumisesta.

Projektin raportointi - avainluvut

Työkuorman ennustaminen

Severassa voit ennakoida jo myyntivaiheessa asiantuntijoiden käyttötarvetta ja kohdentaa heille mahdollisesti tulevia varauksia. Näet myös tulevien kuukausien käytettävissä olevat asiantuntijat selkeästi yhdessä näkymässä.

Projektin raportointi - liiketoimintaraportit

Laskutus-, liikevaihto- ja kuluennusteet

Projektien talousennuste antaa selkeän kuvan siitä, mihin projektit ovat menossa. Talousennuste kerää tietoa laskutuksesta, kuluista ja resursoinneista, ja näet kattavan talouskatsauksen projekteihisi. Ennustenäkymä auttaa tekemään selkeitä, faktaan perustuvia päätöksiä projektin eteenpäin viemiseksi.

Miksi projektin ennustaminen kannattaa?

  • Voit tehdä ajoissa merkittäviä päätöksiä projektin onnistumisen kannalta. Jos esimerkiksi resurssiennuste ja laskutusennuste näyttävät tuleville kuukausille suurta piikkiä, osaat varautua tulevaan hankkimalla lisäkäsiä.
  • Sinulla on ajantasainen tieto projektin etenemisestä ja pysyt helpommin lupauksessasi projektin valmistumisajankohdista. Varmistat menestyksekkäät projektit ja tyytyväiset asiakkaat

Raportointiominaisuudet

Koko raportoinnin paletti käytössäsi

Severan raportointi kerää yhteen tiedot myynnistä, tuntikirjauksista, projektinhallinnasta sekä laskutuksesta. Voit tiedon perustella rakentaa myös omia KPI-lukuja. Niiden ja valmiiden mittarien avulla hahmotat olennaisimman myös suurista tietomääristä ja ohjaat liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Projektin raportointi - monipuoliset raportit

Kannattavuus

Severalla tiedät aina, mikä projekti, palvelu tai asiakas kannattaa ja miksi. Voit tarkastella myös henkilöiden, tiimien tai kustannuspaikkojen katteen kehitystä.

Tarjoukset

Ajantasainen tarjouskanta auttaa hahmottamaan tulevien kuukausien työkuormaa ja myynnin tarvetta. Voit helposti tarkastella tarjousten tilannetta, niiden summia ja arvioituja hyväksymispäiviä.

Laskutus

Seuraa visuaalisesti laskutuksen toteumaa ja ennustetta. Näet reaaliajassa, asiakkaiden ja töiden laskutusdatan – mitä on laskutettua ja mitä on laskutettavissa.

Ajanjaksotarkastelut

Voit tarkastella haluamiasi tietoja vapaasti eri ajanjaksottain ja verrata niitä vastaavaan edelliseen ajanjaksoon. Valitset itse erittelytarkkuuden ja tunnusluvut, joita haluat seurata.

Resursoinnit

Severassa voit seurata toimeksiantojen suunniteltuja työmääriä asiakkaittain, liiketoiminta-alueittain tai henkilöittäin. Resursointi auttaa jo myyntivaiheessa hahmottamaan tulevia kuo

Tapahtumat

Näe yksityiskohtainen listaus tehdyistä tunneista ja kuluista henkilöittäin, projekteittain tai osa-projekteittain.

Projektin ennustaminen

Visma Severan avulla tietää eurolleen, mitä on tulossa ja menossa

Antti Hellberg, Toimitusjohtaja
Project-IT

Haluatko testata Severaa veloituksetta?

Ota koekäyttöympäristö ja testaa Severan ominaisuuksia. Ei sitoutumista, ei veloituksia tai luottokorttitietoja. Saat heti ympäristön käyttöösi.