Project portfolio hallinta

Johda projektiliiketoimintaa kokonaisuutena yhdessä pilvipalvelussa. Seuraa reaaliaikaisesti niin projektien aikatauluja, resurssien käyttöastetta kuin projektien tunnuslukuja.

Projektien toimitusketju samassa työkalussa

Ennakoi tulossa olevia projekteja

Suunnittele resurssien tarve jo ennen projektin käynnistymistä ja tee aikataulu- ja hinnoittelupäätökset reaaliaikaisen tiedon avulla.

Huolehdi kannattavuudesta

Varmista projektien taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Tee strategisia päätöksiä asiakas- ja projektivalinnasta tiedon pohjalta.

Vie projektit maaliin aikataulussa

Seuraa resurssien käyttöä suhteessa budjetoituun. Puutu poikkeamiin, riskeihin ja ongelmakohtiin nopeammin.

Projektisalkun hallinta eri näkökulmista

Project Portfolio Hallinta

Käynnissä olevien projektien GANTT

Hahmota käynnissä olevat projektit visuaalisesti. Muuta ketterästi aikataulutusta yhdessä näkymässä.

Työmäärät ja budjetti

Vertaa projektien työmäärän toteumaa budjetoituun ja tee muutoksia resursointiin tai työtapaan proaktiivisesti.

Aikataulujen toteutuminen

Seuraa projektien etenemistä ja arvioi aikataulujen toteutumista. Puutu ongelmakohtiin aikaisemmin.

Resurssien käyttöaste

Seuraa ja ennakoi resurssien käyttöastetta reaaliaikaisen tiedon avulla. Ole perillä tämän hetkisestä kuormituksesta, jotta voit poistaa potentiaalisia riskejä.

Tunnusluvut

Luo omia KPI-lukuja joiden avulla seuraat projektien onnistumista.

Kannattavuus

Seuraa projektien kannattavuutta salkuittain, projektipäälliköittäin, yksiköittäin tai projektityypeittäin.

Project Portfolio Management - Growth

Tehostamme projektien myyntiä

Myy systemaattisemmin palveluita ja hyödynnä kannattavuustietoa projektien hinnoittelussa sekä niiden aikatauluttamisessa jo myyntivaiheessa.

Autamme johtamaan projekteja ja resursseja tehokkaammin

Aikataulut, käytetty työaika, kulut ja laskutus samassa työkalussa mahdollistaa nopeamman reagoinnin.

Parannamme ennakointia

Ennakoi resurssien käyttöastetta sekä hyödynnä laskutus ja liikevaihtoennusteita talousjohtamisessa.

Projektin seuranta ja laskutus

Project portfolio and invoicing width=

Työtunnit

Seuraa työtunteja helppokäyttöisellä sovelluksia ja hyödynnä tuntitietoa automaattisesti muihin tarkoituksiin

Matkat

Kirjaa ketterästi projekti- tai asiakastyössä aiheutuvia matkakuluja ja laskuta niitä tarvittaessa asiakkaalta.

Kulut

Kirjaa ja seuraa projektille kohdistuvia työ- ja muita kuluja.

Laskutusennuste

Seuraa laskutusennustetta ja tee tarvittavia muutoksia projektien läpivientiin sen pohjalta. Nopeuta laskutussykliä ja rahan kotiutusta.

Automatisoitu laskutus

Laskuta maksupostit, tunnit ja kulut sovitusti napin painalluksella. Siirrä laskutustiedot taloushallinnon järjestelmään integraation avulla.

Liikevaihdon jaksotus

Jaksota liikevaihto projektin edistymisen mukaan.

Yhteydenpito ja opastus sujuivat alusta asti loistavasti ja koekäytön yhteydessä sain tarvittavat vastaukset ja ratkaisumallit meidän hieman erikoisempiinkin tarpeisiimme.

Mici Virpiö, Projektijohtaja, Planeetta 10 Oy

Kokeile huoletta 30 päivää

Ilman sitoumuksia. Ilman luottokorttitietoja.