ValueFramen keskeinen käyttötarkoitus tilitoimistoissa on toimeksiantojen suunnittelu, seuranta ja laskutus sekä laadunvalvonta. Järjestelmän avulla tuotetaan myös työaikakirjanpidon edellyttämät raportit sekä kannattavuusraportit asiakkaista, henkilöstöstä sekä eri liiketoiminnoista tai palveluista. ValueFramea voidaan hyödyntää myös asiakasviestintään sekä myyntityössä ja myynnin seurannassa.

Tässä oppaassa kuvataan esimerkein ValueFramen keskeiset hyödyntämiskohteet sekä esitetään yksityiskohtaiset käyttöohjeet keskeisistä toiminnoista.