Tutkimus asiantuntijayrityksille

Tutkimusraportin pohjalla on suomalaisille asiantuntijayrityksille joulukuussa 2017 tehty kyselytutkimus, jossa selvitettiin kasvun mahdollisuuksia sekä haasteita kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksessa kysyttiin myös kannattavuuden ja käyttöasteen haasteita.

Tulokset viestivät asiantuntijayritysten voimakkaasta kasvuhalukkuudesta. Vastauksissa toistuivat myös selkeät yrityksiä haastavat teemat, joihin he aikoivat panostaa tulevina kuukausina. Lue koko tutkimusraportti ja selvitä kasvutrendit.