Visma Severa - projektitehtävien Kanban

Webinaarissa keskitytään yksittäisen työntekijän projektinhallinnan näkökulmaan eli kuinka ohjaat omaa tekemistä ja kirjauksia Severassa. Webinaarissa koulutusosion kesto on 24 minuuttia. Seuraavat 25 minuuttia käsitellään 2017 tehtyä käyttöliittymäuudistusta sekä webinaarissa heränneitä kysymyksiä.

Webinaarin tarkempi sisältö:

  • Tehtävät: kalenterimerkinnät, muistutukset, projektitehtävät
  • Tuntikirjaukset: tuntien kirjaaminen lomakkeelta, aktiviteetilta tai edellisen päivän kopiointi
  • Matkakirjaukset: matkakulujen kohdistaminen projektille, matkalaskun luominen
  • Poissaolojen kirjaaminen: lomien, poissaolojen ja liukumien kirjaaminen
  • Tuotteiden kirjaukset: tuotteiden tai ostokulujen kohdentaminen projektille