Procountor on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto. Integraatio mahdollistaa Visma Severassa olevien tietojen yhdistämisen Procountoriin. Rajapinta tehostaa yrityksesi toimintaa automatisoimalla mm. kirjanpidon rutiineja. Integraation avulla voidaan siirtää Procountoriin asiakkaat, myyntilaskut, myyntireskontra, matkat ja kulut sekä projektit dimensiointia varten. Lisäksi Procountorista voi tuoda ostolaskut Severaan, jolloin ne saadaan projektien kuluiksi ja edelleen laskutettaviksi.

Yrityksellä tulee olla sopimus Procountorin kanssa järjestelmän ja integraation käytöstä. Integraation voi aktivoida käyttöön suoraan Visma Severasta. Katso aktivointiohjeet.

Etsitkö Procountoriin integroituvaa toiminnanohjausjärjestelmää? Kokeile projektinhallintaan ja toiminnanohjaukseen Visma Severaa.