Microsoft Exchange/Office 365 -kalenterisynkronointi helpottaa työtehtävien hallintaa ja tuntikirjausten tekemistä. Kaksisuuntainen tiedonvaihto tuo Visma Severassa luodut aktiviteetit Microsoft Exchangen/Office 365 -kalenteriin ja toisin päin. Kalenterisynkronointi sopii erityisesti yrityksille, joissa työntekijät käyttävät kalenteria päivittäisten työtehtävien aikatauluttamiseen.

Kun kalenterisynkronointi on aktivoitu, voi jokainen työntekijä itsenäisesti ottaa lisäpalvelun käyttöön. Visma Severan kalenterisynkronointi vaatii Aktiviteettien hallinta –lisäosan toimiakseen. Aktiviteettien hallinta kuuluu kaikkiin Severan versioihin.

Katso tarkempi kuvaus Office365/Microsoft Exchange-kalenterin synkronoinnista Severaan.