Ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetty JIRA-seurantatyökalu auttaa tuotekehitystiimejä järjestämään ja ohjaamaan töitä sekä seuraamaan edistymistä. Monissa yrityksissä tuotekehityksen henkilöt kirjaavat tunnit kahteen eri järjestelmään; järjestelmään, jota käyttää yrityksen muut henkilöt sekä järjestelmään, jota tuotekehitys käyttää heidän ongelmien seurantaan ohjelmistojen kehityttämisessä. Kun käytetään ohjelmistoa ongelmien seurantaan, on todella arvokasta saada tieto ongelmista sekä työtunneista kulkemaan yrityksen työnohjausjärjestelmään.

Kumppanimme Mutex Oy on tehnyt rajapinnan Visma Severan ja JIRAn välille. Integraatio automatisoi projekteihin ja tunteihin liittyvän tiedonvaihdon vähentäen manuaalisten tuplakirjausten määrää.
Integraation avulla Jiraan kirjatut projektin vaiheet ja tuntikirjaukset siirtyvät Severaan, josta ne voidaan laskuttaa. Tämä vapauttaa työntekijät käyttämään omalle työlleen luontevimpia järjestelmiä ja työkaluja.

Tarkemmat ohjeet rajapintaan liittyen tarjoaa Mutex Oy. Ohje löytyy täältä.

JIRA-liittymän aktivointi Visma Severaan onnistuu pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta.

KÄYTTÖÖNOTTO:
Kuinka otan käyttöön kolmannen osapuolen rajapinnan?
Integraation tuki tarjotaan Mutex Oy:n toimesta