Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on tehostaa organisaatioiden liiketoimintaprosesseja ja parantaa tuottavuutta. Käytännössä tehostamisen ja tuottavuuden lisääminen tarkoittaa muun muassa rahan ja tavaravirtojen kiertonopeuden parantumista, tiedonkulun nopeutumista, raportoinnin kehittymistä reaaliaikaiseksi ja henkilöstön toiminnan muuttumista systemaattisemmaksi. Näiden etujen voi hyvin nähdä vaikuttavan positiivisesti organisaatioiden kannattavuuteen, mutta voidaanko käytännössä kyseistä yhteyttä havaita?

Severan asiakkaiden ja suomalaisten toimialojen kannattavuusvertailu

Kesäkuussa 2016 lähdin tutkimaan Visma Severan suomalaisten asiakkaiden kannattavuutta. Lisäksi vertailin Severan asiakasorganisaatioiden tuloksia suomalaisten toimialojen kannattavuuteen. Otin analyysiin mukaan toimialat, joissa Visma Severalla on tilastollisesti merkitsevä asiakasmäärä. Analyysiin valikoitui lopulta 21 toimialaa.

Organisaatioiden kannattavuutta mitattiin tilikauden tuloksen, käyttökateprosentin (EBITDA-%), liikevoittoprosentin (EBIT-%), nettotulosprosentin sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) avulla. Vertailussa käytettävät tunnusluvut on poimittu vuosilta 2014 ja 2015. Vertailtavat arvot ovat Severan asiakkaiden ja toimialojen mediaaneja.

Visma Severan asiakkaat menestyivät kannattavuusvertailussa paremmin lähes jokaisella mittarilla ja toimialalla kuin organisaatiot, jotka eivät käytä Severan toiminnanohjausjärjestelmää.

Analyysin tulokset ovat johdonmukaisia – Visma Severan asiakkaat menestyivät kannattavuusvertailussa paremmin lähes jokaisella mittarilla ja toimialalla kuin organisaatiot, jotka eivät käytä Severan toiminnanohjausjärjestelmää. Tilikauden tulosta mitattaessa Severan asiakkaat menestyivät 20/21 toimialalla paremmin kuin kilpailevat yritykset. Liikevoittoprosenttia tarkkailtaessa Severan asiakkaat saavuttivat toimialan mediaania paremman tuloksen 18/21 toimialalla. Käyttökateprosentin ja nettotulosprosentin toimiessa mittareina Severan asiakkaat suoriutuivat kilpailijoita paremmin 17/21 toimialalla. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli Severan asiakkailla korkeampi 19/21 toimialalla kuin toimialojen mediaanit.

Käyttökate%-vertailu: Visma Severan asiakkaat vs. Toimiala

Kannattavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät kulkevat käsi kädessä

Organisaation kannattavuuden ja toiminnanohjausjärjestelmien välillä on havaittavissa vahva yhteys – kannattavat yritykset panostavat toiminnanohjausjärjestelmiin. Vaikka kannattavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa, lopullinen päätelmä näiden kausaalisuudesta jää vielä tässä vaiheessa avoimeksi. Johtaako toiminnanohjausjärjestelmä organisaatioiden kannattavuuteen vai organisaatioiden kannattavuus toiminnanohjausjärjestelmien käyttämiseen? Kenties alkuperäinen otsikko muovautuu jatkossa muotoon: ”Kannattavuus – tie toiminnanohjausjärjestelmiin?”

Tulosten viesti on kuitenkin selvä: kannattavat organisaatiot panostavat toiminnanohjausjärjestelmiin ja pitävät toiminnanohjausta yhtenä edellytyksenä menestyvän liiketoiminnan pyörittämisessä.


Aarni Honkaniemi on Visma Solutionsin Tuoteasiantuntija Trainee. Aarni uskoo, että analyyttinen, luova ja proaktiivinen toiminta rakentavat yhdessä vahvan pohjan menestykselle.


Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 65 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.

Tilaa viimeisimmät blogit ja sisällöt sähköpostiisi.
1 kertaa / kk, ei spämmiä vaan hyödyllistä sisältöä.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi emmekä jaa sähköpostiasi Visman ulkopuolelle. Katso yksityisyydensuoja.

Täytä ja lähetä alla oleva lomake - olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.

Jos sinulla on tekninen kysymys, ole hyvä ja tutustu asiakastukeen.


Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti