Vahanen-yhtiöt on rakennusalalla toimiva, noin 400-henkinen suunnittelu- ja muita asiantuntijapalveluita tarjoava monialatalo, jolla on toimipisteitä ympäri Suomen. Alansa johtaviin toimijoihin kuuluva yritys tarjoaa rakennusalan konsultointia, rakennusfysikaalisia asiantuntijapalveluita, rakennesuunnittelua, arkkitehtipalveluita, ympäristöpalveluita ja taloteknistä suunnittelua niin korjaus- kuin uudisrakennuskohteisiin yli 60 vuoden kokemuksella. Suomen lisäksi Vahasella on toimintaa Baltiassa, Venäjällä sekä Romaniassa.

ValueFrame palvellut Vahasta jo yli kymmenen vuotta

Vahanen on käyttänyt ValueFrame PSA Pro –toiminnanohjausjärjestelmää vuodesta 2004 lähtien. Vuosien varrella yhtiö on kasvanut voimakkaasti ja Vahasen ValueFrame-käyttäjämääräkin on kohonnut noin 150:stä 400:aan. Vahasella testattiin joukko muitakin järjestelmiä ennen ValueFrameen päätymistä. ValueFrame oli kuitenkin vaihtoehdoista se, jonka uskottiin voivan kehittyä ja jatkossakin vastata Vahasen muuttuviin tarpeisiin. ”ValueFramessa oli haluamamme palikat kunnossa. Yksi valintakriteeri oli myös toimijan suomalaisuus. Se oli tärkeä asia yhteistyökumppania valittaessa”, Vahasen operaatiokehityksen johtaja Pasi Parviainen kertoo. Yhteistyö onkin ollut vuosien varrella tiivistä ja kehittävää, puolin ja toisin.

Sama järjestelmä tukee erilaisia tehtäviä

Vahasen käyttämä ValueFrame-ratkaisu sisältää projektinhallinnan, työajanseurannan, asiakkuudenhallinnan ja sähköisen laskutuksen sekä johdon raportointityökalut. ”ValueFramen avulla voidaan havaita mm. taloudelliset ja aikataululliset poikkeamat. Vahasella ValueFrame on integroitu laajasti muihinkin järjestelmiimme”, Parviainen kertoo.

Tuntikirjausten ja työajanseurannan sekä myynnin työkalujen merkitystä painottaa CRM/ERP Manager Kalle Heikkanen: ” ValueFramesta voidaan nähdä projektin tulosennuste graafisesti, mikä edesauttaa projektipäällikköä projektin ohjaamisessa. Näemme myös mihin asiakkaisiin olemme olleet yhteydessä ja näin ollen asiakkuutemme pysyvät hallinnassa”.

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Aino Makkonen käyttää varsinaisen projektityön sijaan ValueFramea ensisijaisesti asiakkuudenhallintajärjestelmänä: ”ValuaFramesta haetaan meillä myös markkinoinnin kontaktit. Siellä on lisäksi yrityksemme kalenteri, joka on äärimmäisen tärkeä työkalu ja toimii myös puhelimissa.” Parviaisen mukaan ennen ValueFramea Vahasella tehtiin kynällä kalenteriin merkinnät ja yritettiin sopia sähköpostitse palaveriaikoja, mitä ValueFramen kalenteri sittemmin helpotti suuresti. Myös neuvotteluhuoneet ja tutkimusvälineet varataan samasta kalenterista. Luonnollisesti kalenterivaraukset on myös liitettävissä CRM-osioon.

Toiminnanohjausjärjestelmä suunnittelutoimiston perustyökalu

Parviainen pitää toiminnanohjausjärjestelmää ehdottoman tärkeänä suunnittelutoimiston työssä. Nykymaailmassa kaikilla on paljon tekemistä, ja vain rajallinen aika käytettävissä. Parviainen haluaa nähdä, kuinka paljon käytetään aikaa esimerkiksi projektityöhön, koulutukseen ja kehitykseen konserni-, yksikkö- tai henkilötasolla. Tämä tieto on saatava mahdollisimman vaivattomasti, jokaiselle sitä tarvitsevalle.

”Meillä projektikoot vaihtelevat muutamista satasista miljooniin euroihin, ja saman järjestelmän tuleekin palvella projektikoosta riippumatta”, Parviainen jatkaa.

Projektitalouden ja resurssitilanteen seuranta on puolestaan Heikkasen näkemyksen mukaan ValueFramen suurin hyöty: ”Tärkeitä ValueFramessa tehtäviä asioita ovat mm. projektin budjetointi ja toteutuman seuranta sekä laskutus. Lisäksi esimiestehtävissä olevat henkilöt ovat kiinnostuneita seuraamaan projektisalkkunsa tulosta esim. palvelujen tai ajankäytön näkökulmasta. Parviaisen mielestä kuitenkin kokonaisuus ratkaisee: ”Työkalun on oltava kokonaisuutena sellainen, että pystymme hyödyntämään sitä projektin ohjaamisessa. ValueFramen avulla tämä onnistuu”.

www.vahanen.com


Topias Mononen työskenteli Visma Solutionsin markkinoinnissa. Topiaksella on vuosien kokemus PSA-liiketoiminnasta ja asiantuntijayritysten toimialoista.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]