Toiminnanohjausjärjestelmistä puhuttaessa käytetään usein erilaisia kirjainlyhenteitä. ERP (Enterprise Resource Planning) lienee yleisin. Myös PSA (Professional Services Automation) on laajassa käytössä. Näillä tarkoitetaan erilaisia järjestelmiä, mutta termit menevät silti usein sekaisin.

Toiminnanohjausjärjestelmien erot

ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on yksittäinen sovellus tai useamman sovelluksen yhteen integroitu kokonaisuus, jolla hallitaan yrityksen ydintoimintoja. Järjestelmään tallennetaan tietoa tuotekehityksestä ja tuotantoprosesseista aina toimitusketjuihin ja laskutukseen asti. Tieto on automaattisesti jäsennellyssä ja helposti käsiteltävässä muodossa.

PSA-järjestelmät ovat asiantuntijapalveluyritysten toiminnanohjausjärjestelmiä. PSA on perinteistä ERP-toiminnanohjausta kevyempi ratkaisu. PSA:ssa ei esimerkiksi ole ERP:stä tuttuja tuotannonohjausta ja varastonhallintaa. PSA-järjestelmät on sen sijaan suunniteltu projektiluontoisten asiantuntijapalveluiden hallintaan.

PSA-järjestelmä käsittää tyypillisesti projektinhallinnan, työajanseurannan, laskutuksen sekä johdon raportointityökaluja. PSA-järjestelmään voi myös kuulua esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmä, tarjousten käsittely sekä muita myynnin työkaluja. Monipuolinen PSA-järjestelmä on myös mahdollista integroida muihin järjestelmiin, erityisesti taloushallinnon järjestelmiin.

Valitse omaan yritystoimintaasi soveltuva järjestelmä

Monia järjestelmiä on vaikea lokeroida vain toisen nimen alle, mikä on varmasti tuonut oman osansa termien sekamelskaan. Lisäksi järjestelmien parametroitavuuden ja räätälöitävyyden vuoksi kaksi samannimistä järjestelmää voivat sisältää hyvinkin erilaisia toimintoja. Kannattaa siis ennen omien johtopäätösten tekoa varmistaa, millaisesta järjestelmästä myyjä puhuu. Kevyttä projektiliiketoimintaa harjoittava konsultti saattaa aluksi pitää toiminnanohjausjärjestelmää raskaana teollisuuden työkaluna, vaikka se voi parhaiten soveltua juuri hänen yrityksensä kaltaisille asiantuntijapalveluyrityksille.

Harkitsetko toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa tai päivittämistä? Asiantuntijamme auttavat juuri teille sopivan järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa.


Topias Mononen työskenteli Visma Solutionsin markkinoinnissa. Topiaksella on vuosien kokemus PSA-liiketoiminnasta ja asiantuntijayritysten toimialoista.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]