Sähköpostimarkkinoinnissa ja muussakin asiakasviestinnässä sisältö on ensiarvoisen tärkeää. Mutta paraskin sisältö jää hyödyntämättä, jos se ei tavoita oikeaa yleisöä oikealla hetkellä. Markkinoinnin automaatio mahdollistaa monimutkaistenkin sähköpostiketjujen lähettämisen suurille massoille. Kampanjoiden laajuutta ja rakennetta rajoittaa vain oma mielikuvitus. Automaatio ja CRM helpottavat liidien luokittelussa, ja viestinnän ajoitus on tarkempaa. Ne myös tuovat paljon arvokasta dataa markkinoinnille ja myynnille. Dataa voi käyttää esimerkiksi suoraan asiakaskontaktointiin tai vaikkapa liidien jatkonurturointiin.

Tiedon tehokas käsittely säästää aikaa

Kampanjoiden tuottama data ei kuitenkaan saa jäädä joukkosähköpostityökalun sisään, eikä asiakastietojen manuaalinen siirtely järjestelmästä toiseen ole sekään järkevää työajan käyttöä. Myyntitiimi kaipaa silti liidejään ja tahtoo ne samaan paikkaan yhdessä yrityksen muidenkin tietojen kanssa. Homma toimii toisinkin päin. Myynti on luonut komeat ja tarkoin valitut soittolistat, ja haluaa lähestyä näitä asiakkaita sähköpostitse. Listat on siis saatava joukkosähköpostityökaluun ilman turhaa ja kallista säätämistä. Tai ehkäpä uutiskirjeen tilaajat halutaan myös samaan rekisteriin muiden kanssa. Joka tapauksessa tiedon on kuljettava joko täysin automaattisesti tai edes parilla klikkauksella, sillä työaika käytetään mieluummin itse asiantuntijatyöhön.

Yhdistä joukkosähköpostit ja asiakkuudenhallinta

Juuri tästä syystä Visma Severa ja ValueFrame CRM-järjestelmät osaavat yhdistää asiakkuudenhallinnan ja joukkosähköpostit. ValueFramen voi liittää emailerin tai Postiviidakon järjestelmään. Severaan on tarjolla integraatio Creamaileriin. CRM:ssä luodaan postituslistat käyttäen kattavia luokitteluvaihtoehtoja ja listat siirtyvät postitusjärjestelmään. CRM:ään kulkee taas esimerkiksi tieto viestien avaajista, tiettyjen linkkien klikkaajista sekä mahdollisista tilausperuutuksista. Näin jätät viestien käsittelyn sen sähköpostiohjelmalle ja keskität kaiken asiakasdatan hallinnoinnin CRM-järjestelmään.

Kaikki asiakasviestintä CRM:ään

Sähköposteihin liittyvä tärkeä asiakastieto ei tietenkään koske pelkästään joukkosähköposteja. Myös asiakkaiden kanssa käydyt sähköpostikeskustelut on hyvä saada talteen. Kuinka usein huomaat etsiväsi jotain tärkeää asiakasviestiä omista sähköpostikansioistasi? Entä jos se viesti onkin jonkun toisen työntekijän postilaatikossa? Siksi kaikki asiakassähköpostit saa tarvittaessa siirtymään automaattisesti ValueFrameen ja Severaan sekä linkittymään suoraan oikeaan asiakkaaseen. Näin keskustelut pysyvät asiakkaan historiatiedoissa, eikä niitä tarvitse hakea yksittäisen työntekijöiden sähköposteista.

Älä siis anna asiakkaan tietojen hajaantua minne sattuu, vaan pidä se hallitusti yhdessä paikassa, ja tuo tieto muista sijainneista toimivilla integraatioilla. Voit luopua puuduttavista tiedonhaun rutiineista. Työ on tuottavampaa, sillä käytettävissä on enemmän aikaa asiakastyöhön. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelukin on kitkatonta ja nopeaa, kun kaikki ovat kartalla siitä, missä asiakkaiden kanssa mennään. Siten kaikki hyötyvät; yritys, työntekijät sekä asiakkaat.


Pekka Wetterstrand on PSA-ratkaisujen tuoteasiantuntija. Pekalla on usean vuoden kokemus it-palvelumyynnistä. Halu auttaa asiakasta ja löytää tälle oikeat työkalut motivoi päivittäisessä työssä.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]