Syksyllä 2015 vantaalainen tilitoimisto ACC Orlando Oy päätti etsiä järjestelmäratkaisun, joka selkeyttää yrityksen työajanseurannan ja antaa paremmin liiketoimintatietoa asiakkuuksista sekä toimeksiannoista. Tuolloin ACC Orlandolla ei vielä ollut käytössään mitään varsinaista toiminnanohjausjärjestelmää. Yrityksen talous- ja kehitysjohtaja Samu Haapala kertoo, että ValueFrame osoittautui vertailluista järjestelmävaihtoehdoista parhaiten sopivaksi. ”Pitkään alalla toiminut luotettava yritys sekä erinomaiset raportointityökalut olivat ne tekijät, jotka saivat meidät valitsemaan ValueFramen”, Haapala muistelee.

ValueFramen käyttöönotto sujui Haapalan mukaan hyvin, ja toimiston koko henkilöstö sai koulutuksen järjestelmän käyttöön. Haapala onkin sitä mieltä, että käyttöönottoprojektin ansiosta ACC Orlando sai järjestelmästä mahdollisimman paljon irti heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Toiminnanohjaus tukee jokapäiväistä työtä

ACC Orlandon henkilöstö kirjaa tehdyt tunnit ValueFrameen asiakkaiden alle laskutusta sekä työajanseurantaa varten. ”ValueFramen tehtävähallinnalla olemme luoneet jokaiselle asiakkaalle selkeän säännöllisesti toistuvien tehtävien pohjan. Tehtäväperusteet kertovat, mitä pitää kuukausittain tehdä ja pystymme seuraamaan, ovatko kirjanpito- ja palkanlaskentatyöt ajan tasalla”, Haapala kertoo ja jatkaa: ”syötämme toimeksiannoille myös työmääräarviot ja resursoimme työntekijät toimeksiannoille. Vertaamme resursointeja toteutuneisiin työtunteihin ja pystymme näkemään, tarvitaanko esimerkiksi ylimääräistä rekrytointia.”

Haapala seuraa myös asiakaskohtaista kannattavuutta ValueFramella. ”Asiakkaaseen käytettyjen tuntien ja laskutuksen vertaaminen antaa meille arvokasta ja käyttökelpoista dataa”, hän kehuu. Lisäksi ACC Orlando luo ja lähettää laskunsa ValueFramella. Laskujen tiedot siirtyvät integraation avulla taloushallintoon.

Tilitoimiston myyntityökalu

ValueFramen asiakkuudenhallintatyökalut ovat ACC Orlandolla päivittäisessä käytössä. Haapala onkin myynnin puolesta tyytyväinen: ”Kun kaikki asiakastieto, aktiviteetit sekä tarjoukset on kirjattu yhteen järjestelmään, meidän on helppo hallita myyntiputkea ja keskittyä uusien kauppojen tekoon.”

ValueFrame luo hyvän pohjan toiminnalle

Olennaisimpana ValueFramen tuomana hyötynä Haapala pitää ehdottomasti raportointia. Hänen mukaansa kaiken tiedon löytyminen samasta paikasta ja tästä syntyvä ajan säästö on myös tärkeä asia. Kaiken lisäksi ACC Orlando saa samalla ratkaisun myös työajanseurantaan.

”ValueFrame luo hyvän pohjan toiminnallemme. Se on auttanut meitä myös saamaan kahden eri toimiston tiedot samaan muottiin, kun Malmin toimisto tuli liiketoimintakaupan myötä mukaan myöhemmin. ValueFrame yhdenmukaisti käytäntöjämme ja helpotti seurattavuutta. Suosittelen ehdottomasti”, Haapala kehuu ja kiteyttää: ”ValueFrame on varsinkin tilitoimistoliiketoiminnassa hyvä työkalu.”


ACC Orlando Oy on vuonna 2005 perustettu 13 hengen tilitoimisto, jolla on toimipisteet Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Yritys tarjoaa asiakkailleen joustavaa ja asiantuntevaa palvelua asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

www.accorlando.fi


Topias Mononen työskenteli Visma Solutionsin markkinoinnissa. Topiaksella on vuosien kokemus PSA-liiketoiminnasta ja asiantuntijayritysten toimialoista.

[contact-form-7 id="4615" title="Myynnillinen yhteydenottopyyntö"]